Grön el – vägen till framtiden

Att fler och fler väljer att gå över till miljövänlig el eller det som kallas för grön el gör att miljön kommer att bli bättre och visar på att människor väger in miljöfrågan i sina liv och gör det möjligt att fortsätta mot vägen till ett mer hållbart miljötänkande mot vad vi idag har och som om utan förändringar kan göra jorden obeboelig för framtida generationer och det är något vi aktivt måste motarbeta för att nå bättre resultat så att vi vänder den negativa utvecklingen som redan påbörjats med växthusgaser som bidrar till global uppvärmning.

Grön el eller förnybara energikällor omfattar vindkraft, vattenkraft och solkraft och det är sådant som inte tar slut utan är såkallade oändliga kraftkällor och som inte heller smutsar ner planeten med olika utsläpp som vi har sett från de kolkraftverk Sverige bara för en kort tid sedan valde att köpa istället för att fortsätta utbyggnaden av grön el som bidrar så otroligt mycket till att skapa förutsättningar till ett mer grönt samhälle. Ett grönare samhälle är något som är fördelaktigt för alla inblandade då det ger oss ett bättre samhälle rent konkurrans mässigt som kan erbjuda företag el till låga priser då det ofta kostar mindre att producera grön el om man bortser från investeringen i infrastrukturen som krävs för att bygga ut systemet för grön el.